Odnikud nikam online dating did regina hall dating sanaa lathan

Vyvolala tím obrovské protesty, které vedly ke krveprolití.

Skoro šedesát tisíc vojáků nasadila armáda pod vedením ministra Jaruzelského k potlačení nepokojů hlavně na pobřeží Baltu.

Vládní křesla postupně obsadili armádní důstojníci. Vojáci usedli například do křesel ministra vnitra, spojů nebo průmyslu.

Větší vliv v politbyru PSDS získal bývalý ministr zahraničí a konzervativní stalinista Stanislaw Olszowski, který naléhal už delší dobu na potlačení Solidarity a byl Brežněvovi nejbližším člověkem v polském vedení. Po půlnoci armáda uzavřela letiště i pozemní hranice, přerušila telefonní spojení, na důležitých místech rozestavěla tanky a speciální zásahové oddíly ZOMO, vyhlášené svojí bezpříkladnou brutalitou při potlačování nepokojů.

Nepokoje stály funkci stranického šéfa Wladyslawa Gomulku, Jaruzelski se udržel. Na konci roku 1979 už polský zahraniční dluh činil v přepočtu hrozivých sedmnáct miliard dolarů a zásobování polských obchodů se přitom zhoršovalo.Nikdo nekladl odpor, který v dané situaci neměl smysl. prosinec tvrdým procitnutím, protože se ukázalo, že komunistický režim má stále dost sil, aby přežil.Že dojem o jeho slábnutí během dvou uplynulých let byl více přáním než realitou.Že Moskva nepřipustí pro ni nepříznivý vývoj nikde, kam za války vstoupila Rudá armáda. prosince 1980 se uskutečnila v Moskvě schůzka Varšavské smlouvy. Brežněv dal souhlas k mimořádné schůzce mezi osmi očima.Brežněv plísnil polskou delegaci, že ji dávno upozorňoval na neřešené ekonomické problémy. Východoněmecký lídr Erich Honecker víceméně vyzval k ozbrojené intervenci a postěžoval si, že Polsko nedodržuje smluvené dodávky uhlí do NDR. V Brestu na sovětské straně hranice s Polskem (dnes je to bělorusko-polská hranice) se 5.

Leave a Reply